Recent ontwikkelden we een prototype van een mobiele installatie die toelaat een objectief beeld te krijgen van hoe het nu eigenlijk zit met de snelheden in de straat. Wordt er echt te snel gereden, of beelden we het ons enkel in? Zijn de maatregelen aan deze school effectief of niet? Zorgt de aanleg (en de handhaving) ervoor dat kinderen veilig kunnen oversteken, of worden automobilisten juist uitgenodigd om een hogere snelheid te kiezen? En hoe zit het juist in deze straat vergeleken met die andere straat waar we denken dat er een betere aanleg is?

Objectieve meetgegevens laten “evidence based” analyses toe. Onze eerste serie metingen neemt enkele 30 km/uur-segmenten (aan scholen) in een 50 km/uur-as onder de loep. De meetgegevens tonen duidelijk aan dat – met de huidige signalisatie en aanleg – deze 30-segmenten niet werken. Er wordt simpelweg even snel gereden dan op de rest van de 50-as. We stuurden dit rapport door naar Brussel Mobiliteit, naar kabinet Van den Brandt en naar de politiezone Montgomery met de vraag deze verkeersonveilige situatie aan te pakken. We hopen zeer snel een antwoord te mogen ontvangen en zullen dan ook hierover rapporteren op deze website. Lees het rapport hier.

Let wel: dit rapport zegt niets over hoe Stad30 in het algemeen werkt. Het gaat hier specifiek over twee korte 30-segmenten op een 50-as die overvloedig voorzien is van (grote) 50-borden, en waar de automobilist verondersteld is voldoende opmerkzaam te zijn om ofwel de – 9 maal kleinere – 30-borden op te merken (Vandeveldelaan) ofwel de afwezigheid van 50-borden op een bepaald segment correct te interpreteren als zijnde een snelheidlimiet van 30. Legaal allemaal juist, maar de cognitieve overload blijkt haar kost te hebben. Onze vraag is enkel om aan deze schoolzones de huidige verwarrende signalisatie te herwerken in eenduidige, veilige signalisatie.

En wat de werking van Stad 30 betreft: gegevens van Brussel Mobiliteit tonen aan dat Stad 30 zelfs haar effect heeft op plaatsen waar vroeger 50 mocht gereden worden en nu nog steeds ongewijzigd het 50-regime geldt. Onze meetresultaten bevestigen die gegevens van Brussel Mobiliteit. Het respect voor de 50 km/uur grens is algemeen beschouwd vrij redelijk te noemen (we hebben natuurlijk geen gegevens van hoe het voordien was, maar in onze (subjectieve) herinnering was dat alles behalve goed).

PS: Deze snelheidsmeetfiets bevindt zich nog in een prototype-fase, maar indien je interesse mocht hebben in een meting in jouw straat kan je altijd contact nemen. We kunnen niets beloven, behalve dat we het in overweging zullen nemen en je zullen laten weten wat mogelijk is.