Openbare onderzoeken

Status:    vergund        impact johanna.be: + + +

De MIVB wil de modale hub rond Simonis herwerken. Omdat langere bussen vandaag dikwijls op het zebrapad staan, werd dat - belangrijk - zebrapad gesupprimeerd. Johanna.be stelde een alternatief voor met respect voor voetgangers, waarbij het zebrapad juist enorm verbeterd werd tegenover huidige toestand. 

Het bezwaarschrift van johanna.be werd positief onthaald door de overlegcommissie en de MIVB. De plannen werden herwerkt volgens alternatief, en werden op 21/12/2023 vergund. We wensen de MIVB een vlotte aanleg toe! 

Lees er alles over

last update 2023 12 31

Status:    positief advies met voorwaarden        impact johanna.be: + 

De Van Souststraat in Anderlecht verkeert in een erbarmelijke staat. De gemeente wil deze van gevel tot gevel heraanleggen. Helaas werd enkel rekening gehouden met auto- en fietsverkeer, niet met de voetgangers die vandaag het overgrote deel van de gebruikers uitmaken. Er werden zelfs geen voetpaden voorzien. De heraanleg zou door haar rechtlijnigheid en betere bestrating uitnodigen tot significant sneller rijden. 

Het bezwaarschrift van johanna.be werd eerder lauw onthaald door de overlegcommissie. Het advies omvat enkele te vaag gestelde voorwaarden, maar vraagt tenmiste toch dat "de rijweg het statuut van een ontmoetingszone krijgt" en "de rechtlijnigheid van de straat te doorbreken om de snelheden te beperken". We wachten af.  

Lees er alles over

last update 2023 12 31

Status:    positief advies met voorwaarden        impact johanna.be: + + +

Bij de plannen voor de heraanleg van de Neerstalse steenweg in Ukkel vertrok men van een aantal mooie principes, maar vergat men een deel ervan in praktijk uit te werken. De ontwerper vertrok van een klassiek model waar eerst plaats voorzien wordt voor het gemotoriseerd verkeer (hier de tram en auto's in een richting), dan voor parkeerplaatsen en groen, waarna de overgebleven ruimte aan de voetgangers werd toebedeeld.

We stelden een alternatieve benadering voor, met respect voor voetgangers. Het bezwaarschrift van johanna.be werd zeer positief onthaald, zowel door de overlegcommissie als de aanvrager (MIVB en Brussel Mobiliteit).

Het advies van de overlegcommissie is positief met voorwaarden. Onder die voorwaarden zit bijna alles wat we vroegen / voorstelden.

Lees er alles over

last update 2023 12 31

Status:    in openbaar onderzoek        impact johanna.be:  af te wachten  

Op papier ziet het er best mooi uit. Woonerf, gedeelde ruimte, meer plaats voor voetgangers, chicanes, ... . De realiteit is helaas helemaal anders. De plannen die voorliggen geven minder plaats aan de voetgangers dan het schrale dat we nu hebben, en de heraangelegde straat gaat uitnodigen om sneller te rijden.

Ons bezwaarschrift stelt een kleine modificatie voor, die een redelijke en veilige plaats aan de voetgangers geeft, en uitnodigt trager te rijden. We wachten af. 

last update 2023 12 31

Status:    on hold        impact johanna.be: + 

De Bertrandlaan is een iconische laan in Schaarbeek. De gemeente wil deze gevel-tot-gevel heraanleggen. Van stadsvernieuwing is geen sprake, het enorme ruimtebeslag voor de auto (rijdend en parkerend) en de uiterst minieme voorzieningen voor de fiets zijn gewoon schandalig. 1030/0 en johanna.be werkten samen een alternatief uit en beschreven dat in een aantal bezwaarschriften. 

Dankzij onze actie vroeg het advies van de overlegcommissie voor belangrijke aanpassingen. Een aangepast voorstel van oktober 2022 was een beetje, maar niet veel beter. Ondertussen lijkt alles stil te liggen. Wij wachten liever wat langer voor degelijke plannen dan nu een slechte heraanleg de volgende decennia te laten bepalen.

last update 2023 12 31

De Durassquare is vandaag een levendig plein waar mensen van alle kanten/omliggende straten toegang toe hebben. Het voorgestelde plan betonneert de wandelpaden (fysiek) maar "betonneert" (psychologisch) de ruimte voor het parkeren. De loze beloften dat dit in een llatere fase aangepakt zou kunnen worden is nonsens.